Service

Elektriske biler trenger, som andre biler, jevnlig ettersyn for å ivareta produktkvalitet, sikkerhet og å sørge for nødvendige oppdateringer fra fabrikken. Dette ettersynet, eller servicesen, gjennomføres best i merkevarekjeden ettersom det er her man har best kunnskap om bilene, har riktig utstyr og benytter fabrikkoriginale deler. Spesielt er dette riktig for B-Klasse Electric Drive, der både høyvoltskomponenter og drivlinje krever spesialkunnskap for å håndteres. Blant annet bidrar jevnlig ettersyn (årlig / 25.000 km) hos autorisert Mercedes-Benz verksted til å vedlikeholde bilens batterisertifikat. Dette sertifikatet forsikrer kundene om at B-Klasse ED har minst 70 % av opprinnelig batterikapasitet igjen etter 8 år eller 100.000 km (avhengig av hva som inntreffer først).


Foruten å ivareta alle produsentens krav til garanti, gir regelmessig service hos autorisert Mercedes-Benz verksted deg rett til 24 timers veihjelp (24h) og mobilitetsytelser over hele Europa dersom uhellet skulle være ute. Les mer på "Service 24h og veihjelp" og "Mobilitetsgaranti".


Serviceavtaler

En serviceavtale (White Star) på 5 år koster kr 9.900,-, mens en 8 års serviceavtale koster kr 18.500,- inkl. mva. Total sett betyr dette en besparelse på ca. 20% i forhold til ordinær pris på service.


Foruten rabattert pris tilbyr en serviceavtale også følgende fordeler:

  • Oversiktlig kostnadsbilde: Ved å kjøpe en serviceavtale sammen med bilen får man også bakt de årlige kostnadene inn i selve bilkjøpet. Man slipper da å betale servicen fra gang til gang.
  • Full service historikk: En serviceavtale sikrer at bilen får full service-historikk på merkeverksted i henhold til fabrikkens standarder. Gir trygghet og økt verdi ved eventuelt videresalg.
  • Serviceavtalen følger bilen: Avtalen følger bilen ved eventuelt salg før avtalens utløp. Gjenstående serviceavtale er et godt salgsargument og kan bidra til at man får mer igjen for bilen ved salg.
  • Batteri-sertifikat: Regelmessig service (hver 12. mnd. /25.000 km) er nødvendig for å opprettholde batteri-sertifikatet. Dette sertifikatet garanterer at batteriet vil ha minst 70 % av opprinnelig kapasitet i 8 år eller 100.000 km (avhengig av hva som kommer først).