Radarstøttet bremsesystem med energigjenvinning.

Øker komforten og energieffektiviteten.

Det radarstøttede bremsesystemet med energigjenvinning (tilleggsutstyr) kan automatisk øke energigjenvinningen eller sette den på 0 (modus DAuto). Dette avhenger av kjøresituasjonen. De ulike modusene (D-, D, D+) kan velges med girskiftehendler på rattet.

  • * De viste funksjonene avhenger av hvilket utstyr som er valgt, og av kjøretøytypen.
  • ** Elektrisk rekkevidde i henhold til NEFZ.