Alternative drivverk

Innovativt drivverk for en fremtid uten utslipp

Ansvarsbevisst, komfortabelt og dynamisk på én gang - det er vårt krav til fremtidens drivverk. Med hybriddrift og plug-in hybrid tilbyr vi to kombinasjonsløsninger i spennet mellom ren forbrenningsdrift og ren elektrisk drift.


Hybriddrift

Høydepunktene
Detaljert om motorteknikken
Detaljert om energieffektiviteten

Plug-in hybrid

Høydepunktene
Detaljert om motorteknikken
Detaljert om energieffektiviteten
  • * Tilleggseffekt fra elektromotoren.
  • [1] Verdier for motoreffekt og dreiemoment i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 i någjeldende versjon.
  • [2] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (§2 nr. 5, 6, 6a i den tyske forordningen for merking av energiforbruk i personbiler (PKW-EnVKV) i någjeldende utgave). Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter.
  • Plug-in hybridmodeller kan ha noe mindre bagasjeromsvolum. Mer informasjon og hva som skiller de ulike modellene finner du under Tekniske data/Modeller.