Touchpad


Så lett å betjene som en smarttelefon

Den nye touchpad-en gjør det mulig å styre viktige funksjoner i bilen ved hjelp av håndskrift. Den gjenkjenner brukerens bevegelser med én eller flere fingre (multitouch), sveiping og zooming.