Dieselmotorer

Innovativ, effektiv, kraftfull

Hver lille detalj, hver komponent, hvert sekund er avgjørende. For at en dieselmotor skal selvtenne optimalt. Siden vi lanserte den første serieproduserte personbilen med dieselmotor, har vi videreutviklet konseptet kontinuerlig. For maksimalt bunndrag og stor energieffektivitet.


4-sylindrede dieselmotorer
6-sylindrede dieselmotorer
  • [1] Verdier for motoreffekt og dreiemoment i henhold til direktiv 80/1269/EØF i någjeldende versjon.
  • [2] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (forordning [EF] 715/2007 i någjeldende utgave). Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter.
  • [3] Elektronisk begrenset.