Bensinmotorer

Overbevisende, spenstig, sprek

Hver motoroppstart er en fascinerende opplevelse. Hver igangkjøring blir en spenningsladet opplevelse. Hver toppakselerasjon fyller deg med yr forventning om mer. Samtidig sparer bensinmotorene i CLS drivstoff og utslipp der det er mulig. Uten at ytelsene svekkes.

Les mer om motorer og utstyr i TechCenter

Høydepunktene
6-sylindret bensinmotor
8-sylindret bensinmotor
AMG V8-biturbo-bensinmotor
  • [1] Verdier for motoreffekt og dreiemoment i henhold til direktiv 80/1269/EØF i någjeldende versjon.
  • [2] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (forordning [EF] 715/2007 i någjeldende utgave). Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter.
  • [3] Elektronisk begrenset.