Energieffektivitet

Ressursbesparende konsepter

Hos Mercedes-Benz står BlueEFFICIENCY for fremtidsrettet effektivitetsteknologi og innovative tiltakspakker som har som mål å senke drivstofforbruk og utslipp.


BlueEFFICIENCY-tiltak

BlueEFFICIENCY-tiltakene er en helhetlig optimalisering av bilen, som bidrar til å spare drivstoff og skåne miljøet. I nye E-Klasse sedan kombineres de mest effektive motorene med gjennomtenkte aerodynamikk- og energistyringstiltak for å oppnå et så lavt drivstofforbruk som mulig.


ECO start-stopp-funksjon
Energieffektiv teknologi
Intelligent energistyring

Transparent handling - bærekraftrapporten fra Daimler AG

Økonomisk, ansvarlig og bærekraftig. For oss, som oppfinner av bilen, er engasjementet for miljø og samfunn det vi kaller firmafilosofi i praksis. Du kan lese mer om dette i online-bærekraftrapporten fra Daimler AG.

  • [1] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (§2 nr. 5, 6, 6a i den tyske forordningen for merking av energiforbruk i personbiler (PKW-EnVKV) i någjeldende utgave).
  • Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter.