Bensinmotorer

Når forventninger innfris

Sterk, pålitelig, fleksibel - og det i alle livets situasjoner. De forventningene førere av GLC har til seg selv, har de også til bilen sin. Vi forutsier en relasjon preget av harmoni. For styrke, pålitelighet og fleksibilitet er nøyaktig det som karakteriserer Mercedes-Benz' motorverden.


4-sylindrede bensinmotorer
6-sylindrede bensinmotorer
Motorteknologi
Energieffektivitet
  • Verdiene i parentes gjelder for biler med automatgir.
  • [1] Verdier for motoreffekt og dreiemoment i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 i någjeldende versjon.
  • [2] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (§2 nr. 5, 6, 6a i den tyske forordningen for merking av energiforbruk i personbiler (PKW-EnVKV) i någjeldende utgave). Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter.