Dieselmotorer

Motorer med lederegenskaper

Takket være energieffektiv bruk av en rekke nyvinninger arbeider de presist, stille og harmonisk, og mestrer meter for meter med høy ytelse: Til syvende og sist er det imidlertid særlig én ting som er viktig med disse dieselmotorene: intens kjøreglede.


4-sylindrede dieselmotorer

Høydepunktene

V6 dieselmotor

Høydepunktene
Detaljert om motorteknologien
Detaljert om energieffektiviteten
  • [1] Verdier for motoreffekt og dreiemoment i henhold til direktiv 80/1269/EØF i någjeldende versjon.
  • [2] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (forordning [EF] 715/2007 i någjeldende utgave). Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter.