Dieselmotor

Status: suveren og ansvarsbevisst

Mercedes-Benz GLS gir et kraftfullt og karakteristisk inntrykk der den suser av gårde. Dette skyldes ikke minst dieselmotoren som er både sportslig, avansert og fremsynt. La deg imponere.


Høydepunktene for V6-dieselmotorer

Solid dreiemoment, dynamisk også på lave turtall. Denne motoren med direkteinnsprøytning har kvaliteter som er kjennetegnende for Mercedes-Benz. Den er gjerrig på drivstoff, har lave utslipp, betydelig bedre støykomfort og mindre vibrasjoner.


Detaljert om motorteknologien
Detaljert om energieffektiviteten
  • Verdiene i parentes gjelder for biler med automatgir.
  • [1] Verdier for motoreffekt og dreiemoment i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 i någjeldende versjon.
  • [2] De angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er beregnet i henhold til foreskrevne måleprosedyrer (§2 nr. 5, 6, 6a i den tyske forordningen for merking av energiforbruk i personbiler (PKW-EnVKV) i någjeldende utgave). Verdiene gjelder ikke ett enkelt kjøretøy og inngår ikke i tilbudet, men er kun referanseverdier for sammenligning mellom forskjellige modellvarianter.