Energieffektivitet

Spar på drivstoffet, øk yteevnen

Mercedes-Benz' intelligente løsninger møter det voksende behovet for mobilitet og økologisk bærekraft. Ved bruk av bærekraftig teknologi kan drivstofforbruket senkes merkbart, og yteevnen økes.


Mobilitet for kommende generasjoner

Mercedes-Benz satser på fremtidsrettede strategier for å kunne garantere full mobilitet også i fremtiden. I denne forbindelse blir helhetlige teknologiske løsninger tatt i bruk og videreutviklet i alle områder. Målsetningen er å utvikle rene, sparsomme biler med et forutseende reaksjonsmønster i trafikken. Med Mercedes me move gjør vi dessuten hele spekteret av mobilitetstjenester tilgjengelig - uavhengig av sted, tid og transportmiddel. Innovative apper og tjenester garanterer at det blir en behagelig reise, også uten egen bil.


Aerodynamikk
ECO-indikator

Transparent handling - bærekraftrapporten fra Daimler AG

Økonomisk, ansvarlig og bærekraftig. For oss, som oppfinner av bilen, er engasjementet for miljø og samfunn det vi kaller firmafilosofi i praksis. Du kan lese mer om dette i online-bærekraftrapporten fra Daimler AG.