Roadsterfeeling

SLC angir takten

Byens puls later til å sette opp farten. Luften vibrerer av forventninger om uttrykksfull design, maksimale ytelser og en heftig motorlyd. Alt er lagt til rette for intensive kjøreopplevelser. Både på rette strekninger og i svinger, uansett om taket er åpent eller lukket. Det ypperste er tilbake.


Er du klar for årets flotteste open air-opplevelse?