Understell

To understelltyper, tre understellvarianter

For V-Klasse finnes det tre understellvarianter. Deres karakterer varierer fra avslappet-komfortabel til livlig-kjøredynamisk. Den som ikke ønsker å definere dette fra begynnelsen av, har muligheten til å velge AGILITY CONTROL understell, som kombinerer begge deler - smidighet og kjørekomfort.

Komfortunderstell
Sportsunderstell
AGILITY CONTROL understell

Elektrisk parkeringsbrems - enkel og sikker å bruke

Den elektriske parkeringsbremsen sikrer kjøretøyet mot å trille med et enkelt tastetrykk uten bruk av kraft. Betjeningselementet er ergonomisk plassert under lysbryteren. En rød kontrollampe i kombiinstrumentet viser at parkeringsbremsen er aktivert. Parkeringsbremsen deaktiveres igjen ved ganske enkelt å trekke ut knappen.


Dersom nøkkelen tas ut av tenningslåsen når bilen står stille, aktiveres parkeringsbremsen automatisk. Den deaktiveres automatisk så snart føreren er på plass og gasspedalen trås inn. Dersom du trykker på knappen for den elektriske parkeringsbremsen mens du kjører, utløses nødbremsefunksjonen. Det vil si at bilen bremses så lenge det trykkes på knappen. Under nødbremsing høres en varseltone, en rød kontrollampe blinker i kombiinstrumentet og meldingen "Slipp parkeringsbremsen" kommer opp på displayet.


Hvorvidt et bestemt utstyr er tilgjengelig, avhenger av motoren og den valgte konfigurasjonen. Disse opplysningene finner du i bil- og utstyrsprislisten.