Girkasser

Effektiv kraftoverføring

Den 6-trinns manuelle girkassen og den 7-trinns automatgirkassen 7G-TRONIC PLUS er meget godt egnet til motorene i V-klassen. Komfortabelt eller sportslig, girkassene overfører aggregatenes kraft på en suveren måte.

6-trinns manuell girkasse
7-trinns automatgirkasse 7G-TRONIC PLUS