Integrert sikkerhetskonsept

Omfattende beskyttelse i fire faser

V-Klasse setter nye standarder når det gjelder sikkerhet. Dens omfattende sikkerhetsutstyr er basert på det integrerte sikkerhetskonseptet fra Mercedes-Benz, som omfatter fire faser: Fra sikker kjøring via forebyggende beskyttelse mot farer samt riktig nivå av beskyttelse ved en ulykke til å begrense skadene etter en eventuell ulykke.

Fase 1: Sikker kjøring

De fleste ulykker starter lenge før selve sammenstøtet: Med en uoppmerksomhet, dårlig sikt eller en uforutsett fare. Mercedes-Benz sikkerhetskonsept støtter sikker kjøring med en rekke tiltak som hver dag bidrar til avslappet kjøring og dermed kan hjelpe til med å mestre kritiske kjøresituasjoner.

ATTENTION ASSIST
DISTRONIC PLUS (tilleggsutstyr)
Førerassistentpakke (tilleggsutstyr)
Sidevindassistent
Filholderpakke (tilleggsutstyr)

Fase 2: Ved fare

Mercedes-Benz står for sikkerhet i bil. Derfor beskytter våre biler sine passasjerer også i kritiske situasjoner, slik at en hver tur er så god som mulig.

PRE-SAFE® (tilleggsutstyr)

Fase 3: Ved en ulykke

Biler fra Mercedes-Benz har en rekke sikkerhetssystemer for å unngå ulykker. Men skulle det allikevel skje en ulykke, trer tiltak i kraft for å beskytte passasjerene. Til disse tiltakene hører både egen- og partnerbeskyttelse.

Kollisjonsputer, sidekollisjonsputer (bryst/bekken) og vinduskollisjonsputer for fører og forsetepassasjer

Fase 4: Etter en ulykke

Rask iverksetting av egnede redningstiltak er avgjørende etter en ulykke. I V-klasse kan forskjellige mekanismer som er avhengig av ulykkestype og alvorlighetsgrad, redusere konsekvensene av ulykker og muliggjøre rask redning.


Her vil for eksempel motoren automatisk stanses og dørlåsene automatisk åpnes.


Hvorvidt et bestemt utstyr er tilgjengelig, avhenger av motoren og den valgte konfigurasjonen. Disse opplysningene finner du i bil- og utstyrsprislisten.