Leverandør

Bertel O. Steen AS

Postboks 52

N-1471 Lørenskog

--

Besøksadresse:

Solheimveien 7

1473 Lørenskog

Telefon: 67 92 60 00

Foretaksnummer: NO916218753 Foretaksregisteret

Styret i Bertel O. Steen AS (bil og eiendom) består av:

Styreleder, Sverre Leiro

Styremedlem, Bertel Otto Steen

Styremedlem, Sverre Kjær

Styremedlem, Odd Christopher Hansen

Styremedlem, Gisle Skansen

Styremedlem, Leif Erik Vik (ansattrepresentant)

Styremedlem, Jens M. Mosveen (ansattrepresentant)

Styremedlem, Ole Stefan Nedenes (ansattrepresentant)